پروفایل مهدیه احمدی

مهدیه احمدی تایپیست و طرح گرافیک
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران

دانشجوی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

مسلط به ‌css و html

مسلط ب فتوشاپ

تایپ سریع

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید